Genas
E-learningová zóna asociácie GENAS
System powered by
eMedius

Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavomodré rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný na úspešnú registráciu a vygenerovanie "Certifikátu o absolvovaní kurzu". Údaje, prosím, vyplňujte s diakritikou.

Pre úspešné zaregistrovanie musíte:

  • zo zoznamu členov asociácie GENAS vybrať farmaceutickú spoločnosť, s ktorou spolupracujete (voči ktorej máte právny vzťah založený pracovnou zmluvou, či iným zmluvným typom)
  • uviesť svoj pracovný e-mail (v prípade uvedenia iného ako pracovného e-mailu systém neumožni zriadenie užívateľského konta).

Farmaceutická
spoločnosť:
 
Ďalej v texte budeme farmaceutickú spoločnosť označovať ako zamestnávateľa, aj keď s farmaceutickou spoločnosťou nemáte pracovno-právny vzťah.
Firemný email:
 
Na firemný email Vám príde potvrdzujúci odkaz, ktorým dokončíte registráciu.
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.  Napr.: jozko1985
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Vyhlásenia pre GENAS - Asociáciu pre generické a biosimilárne lieky
Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov GENAS.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Podmienkami používania portálu.
Súhlasím, aby bol certifikát o absolvovanom kurze zaslaný môjmu zamestnávateľovi.
Vyhlásenia pre Komoru pre medicínske právo - MEDIUS
Chcem, aby náklady za mnou absolvovaný kurz uhradil môj zamestnávateľ a za tým účelom súhlasím so zaslaním informácií nevyhnutných k fakturácii (rozsah je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov MEDIUS).
Chcem byť informovaný o e-learningovom vzdelávaní, kongresoch, prednáškach a iných aktivitách Komory pre medicínske právo - MEDIUS.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov MEDIUS.
Deväť plus osem:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.