Genas
E-learningová zóna asociácie GENAS
System powered by
eMedius

Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavomodré rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný najmä pre vygenerovanie „Certifikátu o absolvovaní kurzu“. Údaje vyplňujte s diakritikou.

Pre úspešné zaregistrovanie musíte:

  • zo zoznamu členov asociácie GENAS vybrať farmaceutickú spoločnosť s ktorou spolupracujete (voči ktorej máte právny vzťah založený pracovnou zmluvou, či iným zmluvným typom),
  • uviesť svoj pracovný e-mail (v prípade uvedenia iného ako pracovného e-mailu systém neumožni zriadenie užívateľského konta).

Farmaceutická
spoločnosť:
Firemný email:
 
Na firemný email Vám príde potvrdzujúci odkaz, ktorým dokončíte registráciu.
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.  Napr.: jozko1985
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Ochrana osobných údajov:
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov.
Spracovanie osobných údajov:
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel informovania člena asociácie GENAS, ku ktorému v som zaregistroval svoj právny vzťah o mojej aktivite na portáli.
Podmienky používania:
Marketingové informácie:
Súhlasím so zasielaním informácií o vzdelávacích podujatiach a e-kurzoch týkajúcich sa medicínskeho a farmaceutického práva.
Sedem plus deväť:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.